πŸ‘‘ Vybz Kartel – Good Father [Tribute To Mr. Norris Palmer]

πŸ‘‘ Vybz Kartel – Good Father [Tribute To Mr. Norris Palmer] LYRICS ⬇️
πŸ‘€ πŸ’² BUY ON #iTUNES NOW❗️ https://geo.itunes.apple.com/us/album/good-father/id450324588?i=450324600&mt=1&app=music
Happy Father’s Day #GazaNation (Broken Hearts Riddim)

Everybody love their mother, Wha’ happen to the father
Me love my youth me pattern, me daddy style
Long as I can remember, from me a likkle child
When mi seh Mummy weh we daddy gone
she say a work unu daddy gone
Him left out from inna di mornin, and him na come bak til unu ah yawn
When mi seh Mummy weh we daddy gonnnne
she say a work unu daddy gone
him left out from inna di mornin, and him na come bak til unu ah yawn
Dis a fi di good father, good father
Dis a fi di good father, good father
Real man nah run left him pickney dem
and leave da burden pan di mother
Dis a fi di good father, good father
Dis a fi di good father, good father
Real man nah run left him pickney dem
and leave da burden pan di mother
Yuh kno seh, big-up di man dem weh mind dem youth
Yuh nuh haffi spend a million ah buy dem suit but
no matter how di money small uno star
Likkle somethin somethin haffi find dem yute(awooh)
As a father you fi spend time wit yuh son
Dem will take up di grindin shoes
nuh careless daddy cyan get dis salute
mi love mi father dat a di truth cah
When mi seh Mummy weh we daddy gone
she say a work unu daddy gone
him left out from inna di mornin, and him na come bak til unu ah yawn
When mi seh Mummy weh we daddy gonnnne
she say a work unu daddy gone
him left out from inna di mornin, and im na come bak til unu ah yawn
Dis a fi di good father, good father
Dis a fi di good father, good father
Real man nah run left him pickney dem
and leave da burden pan di mother
Dis a fi di good father, good father
Dis a fi di good father, good father
Real man nah run left him pickney dem
and leave da burden pan di mother
Ana every everybody hav money like dirt
Fi provide yuh youth wit di luxury a earth
Money a no all
Money a no all
Me a talk from mi heart seh a family first
Me love my daddy from mi was a likkle bwoy
cuz dat man teach mi da value of work
nuf time im come home
Sweat a run outta shirt
Im make mi become da man dat i am today
When mi seh Mummy weh we daddy gone
she say a work unu daddy gone him left out from inna di mornin, and im nah come bak til unu ah yawn
When mi seh Mummy weh we daddy gonnnne
she say a work unu daddy gone
Im left out from inna di mornin, and him nah come bak til unu ah yawn
Dis a fi di good father, good father
Dis a fi di good father, good father
Real man nah run left him pickney dem
and leave da burden pan di mother
Dis a fi di good father, good father
Dis a fi di good father, good father
Real man nah run left him pickney dem
and leave da burden pan di mother

scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services