πŸ”₯ Ninja Man Seh Many artistes hate Vybz Kartel and some acts are jealous of Kartel’s success

addijah-vybz-kartel-palmer-as-he-left-the-home-circuit-court-in-2014-kartel-is-serving-a-life-sentence-for-murder-3
Speculations that Vybz Kartel’s recent transfer from the Horizon Adult Remand Centre to the Tower Street Adult Correctional Centre (GP) was as a result of claims that the deejay has been recording songs while behind bars has caused some amount of unease among several entertainers and producers in the industry.
addijah-vybz-kartel-palmer-as-he-left-the-home-circuit-court-in-2014-kartel-is-serving-a-life-sentence-for-murder-2
Aside from expressing shock that the deejay was moved from one facility to another, many key industry players have refused to comment on the matter, stating that the issue was way too sensitive for them to give their opinion.

THE WEEKEND STAR contacted Notnice, one of the producers with whom the incarcerated deejay has worked over the years, who although he was aware of the move, was unwilling to say anything.

“Mi hear say him move, but mi can’t give my opinion on something I don’t know the facts or no details about,” he said before going silent.

Producer Seanizzle was also contacted for a comment, but he refused to say anything on the matter.

While most persons were silent, Ninja Man, who has had run-ins with the law in the past, was quite vocal on the matter, even suggesting that some entertainers might be happy about the supposed clamp-down.
addijah-vybz-kartel-palmer-as-he-left-the-home-circuit-court-in-2014-kartel-is-serving-a-life-sentence-for-murder-3
The outspoken deejay also said that many artistes did not want to comment on the issue because many of them are hypocrites.

“Some a di man dem hate him because dem feel like seh him deh behind bars and still have the power of running dancehall in the streets. Nuff a dem have a whole heap a negative energy toward Kartel, so dem don’t want to seh anything and go seh the wrong thing,” he said.


MORE HARM THAN GOOD

Nonetheless, he believes that Vybz Kartel’s relocation could mean more good than harm.

“Well, as an artiste, fi Kartel go a GP is a better situation,” he said. “Him have more chances fi do him work because you have studio inna di General Penitentiary. You have schools, you have radio stations, everything. The only thing is that if the Government seh him not supposed to record, him nah go can record.”
addijah-vybz-kartel-palmer-as-he-left-the-home-circuit-court-in-2014-kartel-is-serving-a-life-sentence-for-murder-3
Ninja Man added that although the move may have come as a shock to many, it was a move that the authorities had to make in an effort to ”save face”.

“Mi nuh business bout nuh body business, but nobody a nuh idiot. Nobody nuh supposed to ask me if the man a record inna prison because how you fi answer Mavado if you nah record,” he said.

“There is no question there about weh di man a do, so I don’t want the Government gwaan like dem take people fi idiot. Di whole a dem did know, but the reason why the Government have to make this drastic step is because it obvious now.”

Selector-artiste Supa Hype agreed to an extent.
addijah-vybz-kartel-palmer-as-he-left-the-home-circuit-court-in-2014-kartel-is-serving-a-life-sentence-for-murder-2-copy
“Them don’t want to comment because the situation is so tricky and dem just don’t want to get into certain things,” he said, adding that there are too many entertainers who are negative about other people’s success.

“Do your music, promote your song dem. How you a try get your music out there and a focus pan a next man career?” he said.

scriptsell.neteDataStyle - Best Wordpress Services